Шаардлагатай зүйлс: шоо болон аз! Хамгийн өндөр оноо авсан хүн хождог тоглоом юм.

Ятци

(Yahtzee)

1-ээс дээш хүн / 30 минут

Агуулга

[1] Бүрэлдэхүүн хэсгүүд

[2] Тоглоомын бэлтгэл

[3] Тоглоомын явц

[4] Онооны бүртгэл

[1] Бүрэлдэхүүн хэсгүүд

5 ширхэг шоо
шооны аяга
1 ширхэг шооны тавиур
онооны хуудас

[2] Тоглоомын бэлтгэл
Шоогоо шидээд, оноо авахын тулд зохих багцыг бүрдүүлээрэй.
Өөрийн ээлжинд аль багцаар оноо авахаа стратегийн дагуу сонгох хэрэгтэй.
Шооны тавиурыг ширээний голд тавина уу.
5 ширхэг шоог шооны аяганд хийн, тавиурын хажууд тавина уу.
1 ширхэг үзэг (тоглоомд ороогүй) болон онооны хуудсыг ойрхон тавина уу.
Онооны хуудсан дээр тоглогч тус бүрийн нэрийг бичнэ үү.

[3] Тоглоомын явц
Эхний тоглогчийг сонгоод, Эхэлж буй тоглогчоос цагийн зүүний дагуу явна.
1. Шоог шидэж (ихдээ 3 удаа) оноогоо баталгаажуулна.
Энэ үед та хүссэн хэмжээгээрээ шоог хадгалж болно.
Хадгалах шоогоо тавиурын дээд хэсгийн хадгалах хэсэгт тавина уу.
Дараа нь үлдсэн шоог дахин шиднэ.
Хоёр дахь удаагаа шоогоо шидсэний дараа мөн адил аргаар шоогоо хүссэн хэмжээгээр хадгалж, дахин шидэж болно.
(Энэ үед эхний удаа шидсэний дараа хадгалсан шоог мөн дахин гаргаж шидэж болно.)
Гурав дахь удаагаа шоогоо шидсэний дараа шооны утга баталгаажина.
Цаашид шоог дахин шидэж болохгүй.
Бүх шооны утгыг баталгаажуулж, тавиур дээрх хадгалах хэсэгт байрлуулна уу.
2. 12 нүдний нэгэнд оноогоо бичнэ.
Өөрийн ээлжээ дуусгахдаа онооны хуудасны нэг нүдийг сонгож заавал бөглөнө,
Нэг бөглөсөн нүдэнд тоглоом дуусах хүртэл дахин бичих боломжгүй.
Үйлдлээ дуусгасны дараа зүүн талын хүнд ээлжээ шилжүүлнэ.
Бүх хүн нэг удаа ээлжээ дуусгасны дараа нэг раунд дуусна.
12 нүд байгаа тул нийт 12 раундын дараа тоглоом дуусна.
Оноог нийлүүлж хамгийн өндөр оноотой хүн хожино!

[4] Онооны бүртгэл
Онооны хуудасны дээд хэсэг
Гарсан шоонуудын нийлбэр утга.
! Дээд талын бонус (0 эсвэл 35)!
Дээд 6 нүдэнд бичсэн онооны нийлбэр 63 буюу түүнээс дээш бол 35 оноо нэмнэ.
Онооны хуудасны доод хэсэг
Тодорхой хэлбэрийн багцыг шаарддаг онооны нүднүүд.
Чойс (хамгийн багадаа 0 ~ хамгийн ихдээ 30)
гэдэг нь гарсан шоо хаялтын нийлбэр утга юм.
Покер (хамгийн багадаа 0 ~ хамгийн ихдээ 30)
гэдэг нь 5 шоо хаях үед дор хаяж 4 нь ижил тоо гарсан бол тэр бүх шоонуудын нийлбэр утга юм.
Фул хаус (хамгийн багадаа 0 ~ хамгийн ихдээ 30)
гэдэг нь 5 шоо хаях үед 3 нь ижил, үлдсэн 2 нь өөр хоорондоо ижил тоо гарсан тохиолдолд, мөн 5-уулаа ижил тоо гарсан байж болно.
Энэ үед шоо бүхний нийлбэр утга юм.
Смолл стрэйт (0 эсвэл 15) гэдэг нь 5 шоо хаях үед 4 нь дараалсан тоо гарсан тохиолдолд (1~4, 2~5, 3~6) 15 оноо авахыг хэлнэ.
Ларж стрэйт (0 эсвэл 30) гэдэг нь 5 шоо хаях үед бүх 5 нь дараалсан тоо гарсан тохиолдолд (1~5, 2~6) 30 оноо авахыг хэлнэ.
Ёот (0 эсвэл 50) гэдэг нь 5 шоо хаях үед бүх 5 нь ижил тоо гарсан тохиолдолд 50 оноо авахыг хэлнэ.

Нийт оноог нийлүүлж хамгийн өндөр оноо авсан хүн ялагч болно!