Ханаби
(HANABI)
2-5 хүн

Хамтдаа үзэсгэлэнтэй салют хийцгээе!!
Картын багц 1-ээс 5 хүртэл дарааллаар 5 багц овоолох нь зорилго юм.
*3 болон түүнээс дээш хүнтэй тоглохыг зөвлөж байна.

----------Агуулга----------


-------------------------

[1] Бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Цагаан, цэнхэр, шар, улаан, ногоон тус бүр 10 ширхэг

1 тоотой карт 3 ширхэг

2 тоотой карт 2 ширхэг

3 тоотой карт 2 ширхэг

4 тоотой карт 2 ширхэг

5 тоотой карт 1 ширхэг

Жокер карт 1-ээс 5 тоотой тус бүр 1 ширхэг


Улаан токен 3 ширхэг, цэнхэр токен 8 ширхэг


[2] Тоглоомын бэлтгэл

Картаа хольж, хүн бүрт 5 ширхэгээр тараасны дараа

цэнхэр токенуудыг хайрцагт хийж, улаан токенуудыг гадна тавина.

(Өөрийн авсан картыг хэзээ ч харж болохгүй.)


[3] Тоглоом эхлэх

3 төрлийн үйлдлээс 1-ийг сонгож хийх боломжтой.


1. 1 хүнд 1 төрлийн мэдээлэл өгөх

(Цэнхэр токен хайрцагт байхгүй үед энэ үйлдлийг хийх боломжгүй)(Жишээ нь)


3. Тухайн өнгө эсвэл тооны талаар мэдээлэл өгөхдөө

тухайн бүх картыг дурьдах ёстой.

: Зүүн талын эхний картын тоо 3 байна (X)

: Тоо 3 хоёр ширхэг байна (O)

: Жокер карт хоёр ширхэг байна (O)


2. Карт хаях

Гартаа байгаа картаас 1-ийг ил гарган хаяад шинэ карт авна.

(Энэ үед ямар карт болохыг мэдэх болно.)

Мөн хайрцагны гадна байсан 1 цэнхэр токеныг хайрцаг руу буцааж хийнэ.


3. Карт 1-ийг бүртгүүлэх

Гартаа байгаа картаас 1-ийг голд тавьж, салют хийнэ.

1. Амжилтын нөхцөл

- Тухайн өнгө ширээн дээр байхгүй бөгөөд тоо нь 1 байх үед амжилттай.

- Ширээн дээр байгаа өнгө бөгөөд дарааллын дараагийн тоо байх үед амжилттай.

2. Бүтэлгүйтлийн нөхцөл

- Амжилтын нөхцөлөөс бусад бүх тохиолдолд бүтэлгүйтнэ.

- Бүтэлгүйтсэн үед улаан токеныг 1 ширхэг хайрцагт хийнэ.

3. Хэрэв тоо 5 картыг амжилттай байрлуулсан бол цэнхэр токеныг 1 ширхэг хайрцагт хийнэ.

4. Хоосон багцаас шинэ карт 1-ийг авна.


[4] Тоглоом дуусах

1. Улаан токен 3 ширхэг хайрцаг руу шилжвэл шууд тоглоом дуусч,

эцсийн оноо 0 болно.

2. Картын багцаас сүүлийн картыг авсан тохиолдолд,

карт авсан хүнийг оролцуулаад хүн бүр нэг удаа тоглоод тоглоом дуусна.

Онооны тооцоо

3. 30 оноо (бүтэн оноо) бүрдүүлбэл тэр мөчид тоглоом шууд дуусна.

1+3+4+3+4=15 оноо