LoBo 77

2-8 хүн


Энэ нь нэг нэгээр нь картаа гаргаж, ээлжиндээ тооны нийлбэр 77-ыг давахад хожигддог,
тоглоомыг дуустал чипээ хадгалж чадвал хождог тоглоом юм.


----------Агуулга----------


-------------------------

[1] Бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Нэг оронтой тооны карт 24 ширхэг

10 тооны карт 8 ширхэг

Хоёр оронтой тооны карт 7 ширхэг

Тусгай карт 24 ширхэг

Тоглоомын чип 24 ширхэг


[2] Тоглоомын бэлтгэл ба тусгай картын төрлүүд

Тоглоомын чипийг гурван ширхэгээр авна.
Картаа хольж, бүгдэд таван ширхэгээр тарааж өгөөд,
үлдсэн картыг төвд харагдахгүйгээр байрлуулна.


0 карт Тооны нийлбэрт 0-г нэмээд, ээлжийг дамжуулна.

-10 карт Тооны нийлбэрээс 10-г хасаж, ээлжийг дамжуулна.
Жишээ нь: Өмнөх хүн 76 гэж хэлсэн бол энэ картыг гаргавал 66 болно.

Явцыг өөрчлөх карт

2 дахин нэмэх карт
Миний ээлж 0-ээр дуусаж,
дараагийн хүн хоёр карт гаргах ёстой.


[3] Тоглоом эхлэх

Эхлэх хүнийг тодорхойлж, түүнийг үндэслэн зүүн гар талаас тоглоомыг эхлүүлнэ.

Миний ээлж болох үед нэг карт гаргаж, нийлбэрийн тоог дуудна.
Жишээ нь: 5 тоотой картыг гаргасан бол 5 гэж дуудна.

Картаа тавих газарт (5 тоотой картыг тавих газар) картаа тавиад шинэ карт авна.
Жишээ нь: Миний ээлж дуусахад миний гарт 5 карт байх ёстой.
Хэрэв шинэ карт аваагүй бол 4 карттайгаар тоглоомоо үргэлжлүүлнэ.


(Онцгой зүйл)

11-ийн үржвэр
Тоглоомын явцад 11, 22, 33, 44, 55, 66 зэрэг 11-ийн үржвэрийг дуудвал нэг чипээ алддаг.


[4] Тоглоом дуусах

Чиптэй хүн ганц үлдэх хүртэл тоглоом үргэлжилнэ.
Сүүлд чиптэй үлдсэн хүн ялна.