Өгөгдсөн тааврын самбарт тодорхой тааврын хэсгүүдийг тааруулан байрлуулах тоглоом юм.

Үнэт чулууг цуглуулж, хамгийн өндөр оноотой хүн ялагч болно.

Убонго
1-4 хүн[1] Бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Тааврын самбар

Тааврын хэсэг 12x4 багц

Раундын самбар

Үнэт чулуу x 58

-Цэнхэр сапфир x 19

-Хүрэн хув x 19

-Улаан бадмаараг x 10

-Ногоон маргад x 10

Шооны куб

Цагийн шил

Халаас


\ [2] Тоглоомын бэлтгэл

Тоглогч бүр 1 багц (12 ширхэг) тааврын хэсгүүдийг хүлээн авна.

Цэнхэр сапфир 9, хүрэн хув 9-ийг раундын самбарт байрлуулна.

Үлдсэн үнэт чулууг халаасанд хийнэ.


[3] Тоглоомын явц

Тоглоом нийт 9 раундаар явагдана.
Тоглогч бүр нэг нэг ширхэг тааврын самбар авна.

Хялбар таавар

Хэцүү таавар
Тоглоомоор тоглохоор сонгосон талыг нь харагдуулахаар тааврын самбарыг эргүүлнэ.

Эхлэх тоглогч шооны кубыг шиднэ.
Шооны кубыг шидэхтэй зэрэгцэн цагийн шилийг ч бас эргүүлнэ.

Шооны кубаар заасан зураг нь энэ удаад ашиглах тааврын хэсгүүдийг илэрхийлнэ.

Цагаан асуудлын талбар дээр тааврын хэсгүүдийг байрлуулж, тааврыг тааруулна.
Тааврын хэсгүүд асуудлын талбарт яг тохирох ёстой.
Тааврыг амжилттай тааруулсан тоглогч ''Убонго!'' гэж хэлнэ.

Раундын самбарын доод талд байгаа цэнхэр сапфирыг нэгийг авч,
халааснаас санамсаргүйгээр нэг үнэт чулуу авна.

Хоёр дахь хүн тааврыг тааруулсан бол раундын самбарын доод талд байгаа хүрэн хувыг авч,
халааснаас санамсаргүйгээр нэг үнэт чулуу авна.
Гурав дахь хүн > халааснаас санамсаргүйгээр нэг үнэт чулуу авна
Дөрөв дэх хүн > халааснаас санамсаргүйгээр нэг үнэт чулуу авна.

Цагийн шилийн элс дуусахад тааврыг гүйцэтгэж амжаагүй хүмүүс үнэт чулуу авах эрхгүй болно.
Хоёр дахь хүн тааврыг гүйцэтгэж чадаагүй бол раундын самбар дээрх хувыг халаасанд буцааж хийнэ.
Хэн ч цагтаа тааруулж амжаагүй бол хоёр дахь боломжийг бүх хүнд олгоно.

Өнгөрсөн раунданд ашигласан тааврын самбаруудыг хурааж, шинэ тааврын самбар тус бүрийг авна.
Өмнөх раундтай адил шооны кубыг шидэж, цагийн шилийг эргүүлэн тоглоомыг эхлүүлнэ.

9 дэх раунд дуусаж, раундын самбар дээр үлдсэн үнэт чулуу байхгүй бол тоглоом дуусна.
Хүн бүр өөрийнхөө цуглуулсан үнэт чулууны оноог нэмнэ.
Улаан бадмаараг 1 = 4 оноо
Цэнхэр сапфир 1 = 3 оноо
Ногоон маргад 1 = 2 оноо
Хүрэн хув 1 = 1 оноо

Үнэт чулуу цуглуулж, хамгийн өндөр оноотой хүн ялагч болно.


[4] Өөрчлөгдсөн дүрэм 1

Хэрэв халааснаас үнэт чулууг санамсаргүйгээр авах нь аз сорьсон санагдвал дараах байдлаар тоглож болно...

Эхний хүн тааврыг тааруулсан > Улаан бадмаараг 1

Хоёр дахь > Цэнхэр сапфир 1

Гурав дахь > Ногоон маргад 1

Дөрөв дэх > Хүрэн хув 1

Раундын самбар дээрх үнэт чулууг авахгүй бөгөөд зөвхөн раундыг шалгах зориулалтаар ашиглана.


[5] Өөрчлөгдсөн дүрэм 2

Хэрэв Убонгог ганцаараа тоглох бол 5 минут (эсвэл 10, 20 минут) дотор аль болох олон таавар тааруулж үзээрэй.

Эсвэл 5 (эсвэл 10, 20) таавар тааруулахад хэр хугацаа зарцуулахыг хэмжиж болно.