Тоглогч бүр аль болох олон картыг бусдад хуурч өгөх ёстой.

Цаашид хуурах картгүй болсон тоглогч ялагдана.


Шавьжны Покер

Cockroach Poker

2~6 хүн / Байршил: BEST 6-1

-------------------------

[1] Бүрэлдэхүүн хэсэг

[2] Тоглоомын явц

[3] Тоглоомын төгсгөл

-------------------------

[1] Бүрэлдэхүүн хэсэг

64 ширхэг карт (8 өнгөөр ялгагдсан 8 төрлийн карт)

8 ширхэг өмхий хүрэлзгэнэ карт

업로드 중: 총 379404바이트 중 379404바이트가 업로드되었습니다.

8 ширхэг мэлхий карт

8 ширхэг хилэнцэт хорхой карт

8 ширхэг хулгана карт

8 ширхэг завхай карт

8 ширхэг там карт

8 ширхэг тэмээн карт

8 ширхэг Тэмээн карт


[2] Тоглоомын явц

64 ширхэг картыг хуваахдаа тэнцвэртэй байна. Тэрнийг ашиглахгүй байна.

Эхний тоглогч нь өөрийн нэг картыг нэг тоглогчид өгнө. 


1. Карт шалгах

Карт хүлээн авсан хүн нь үнэн/худал юм уу хэлж, картыг шалгана.

Буруу бол бүхий л сахилгатай хүн өөрийн өмнө өөрийн дагуу зөөнө. (Зөв бол туслах хүний өмнө зөөнө.)


2. Карт хандаж өгөх

Өөрт бусад тоглогчид ч батлах боломжтойгаар адил нөхцөлд карт шалгаж, биологийн нэрээр ангилах хэрэгтэй.

Тоглогч картыг авахыг хүссэнээр тэрээсийн ээлжийг давтана.


[3] Тоглоом дуусгах

Нэг тоглогч 4 ширхэг ижил карттай карт цуглуулсан тохиолдолд тоглоом дуусна.


2 тоглогчийн тоглоомд 5 ширхэг ижил карт цуглуулсан тоглогч ялагдана.